Хэрэгтэй!

Chapters дотор Ким багшийн бүх лекцүүдийг тавьсан байгаа. Та бүхэн татаж аваарай. Харин лекцүүд дотор Бурмаа багшийн орчуулга, янз бүрийн хэрэгтэй, хичээлтэй холбогдолтой лекцүүд байгаа

Тусламж

Та бүхэн Бие даалт гэсэн ангилалаас семинарын хүүхдүүдийн маш сайн хийсэн нийтлэлүүдийг үзэх боломжтой. Үзэхдээ нэрэн дээр нь дарна. Санал сэтгэгдлээ доор нь бичээрэй

ангилал

Нийт үзсэн

Followers

Тусламж...

Өөртөө хэрэгтэй байгаа мэдээлэл, багш нараас асуух асуулт, санал хүсэлт сэтгэгдэл зэргээ чөлөөтэй санал хүсэлтийн хайрцагт бичээрэй. Бичихдээ name хүссэн нэрээ бичин message хэсэгт гол бичих зүйлээ бичиж GO дарна

Санал хүсэлтийн хайрцаг